Екологічна культура: етапи формування

Повернутися в розділ Зелена свідомість
Поділитися з друзями -Питаннями психології формування екологічної культури за допомогою засобів формальної освіти з порталом "Green Енергоефективність" поділилася Антоніна Льовочкіна, доктор психологічних наук. Вона професорка кафедри соціальної роботи КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології. 

З пані Антоніною Льовочкіною ми зустрілися на першому Форумі "Кліматична освіта - 2016", організованому спільно ГО "Колегія екологічної освіти "Світ освіт" та Українським екологічним клубом "Зелена хвиля" в рамках проекту "Граючи, змінимо світ". У своїй доповіді вона зазначила, що головним чинником зміни клімату сьогодні є людина, тому основним завданням екологічної освіти є розробка шляхів та засобів формування екологічної культури як окремої людини, так і суспільства у цілому. У своїй науковій роботі експертка запропонувала досить конкретне визначення поняття екологічної культури, його рівнів та методів  формування. Портал знайомить читачів з основними тезами роботи Антоніни Льовочкіної.

"Визначення поняття екологічної культури та його рівнів базується на принципі єдності свідомості і діяльності, який наголошує: свідомість людини формується та проявляється у діяльності. Отже, екологічна свідомість формується та проявляється у діяльності людини, яка спрямована на навколишнє середовище. Ця діяльність може бути як конструктивною, так і деструктивною, і відповідно до цього формується екологічна свідомість. Як видно з таблиці 1, ми поєднали різні форми екологічної свідомості та діяльності і (на їх перетині) отримали 12 рівнів екологічної культури.

Таблиця 1

Представленість екологічної культури у формах екологічної діяльності та екологічної свідомості

 

 

У нашій роботі зі студентами ми використовуємо таблицю 1 наступним чином:

1. Після вивчення теми «Екологічна культура та її рівні» пропонується заповнити її самостійно, вказавши, що потрібно робити для довкілля на кожному рівні. (як правило, студенти заповнюють не менше 8 рівнів);

2. Коли перший варіант таблиці заповнено и здано, студентам (кожному окремо) пропонується у такій самій таблиці написати, що вони вже зробили або роблять у даний час для довкілля. І тут, як показують наші дослідження, рівень екологічної культури студентів, у середньому, не перевищує 4 рівня.

Варто зазначити, що такий метод є досить ефективним для формування розуміння важливості особистого внеску у охорону та розвиток довкілля та мотивацію еколого-орієнтованої поведінки.

Крім того, разом із студентами ми заповнюємо таблицю 2, де відображено рівні шкідливої поведінки стосовно довкілля. Аналізуючи обидві таблиці, ми приходимо до наступного висновку:  як окрема людина, так і суспільство у цілому, можуть створити лише окремі елементи деякої частини довкілля, а зруйнувати довкілля можуть повністю і остаточно

Таблиця 2
Представленість екологічної поведінки у формах екологічної діяльності та екологічної свідомості
(екодевіантний варіант)

 

 

Отже, виходячи із вищезазначеного і повертаючись до таблиці 1, можна зробити певний висновок. Екологічна культура це - система індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, знань, установок, цілей і цінностей, що стосуються взаємовідносин у системі «людина – довкілля» і реалізується через екологічну свідомість, що відображає мікрорівень, мезорівень, макрорівень та мегарівень середовища, а також – через екологічну діяльність, що проявляється у підтримці, розвитку довкілля та у створенні його елементів.

Пропонується дієва психологічна модель формування  екологічної культури студентської молоді, яку, за умов певної адаптації можна використовувати на різних рівнях формальної освіти: у дитсадку, у школі та коледжі. Модель містить наступні кроки формування: екологічна грамотність, екологічна освіченість, екологічна компетентність, на основі яких і формується екологічна культура.

 

Ця психологічна модель дозволяє системно підходити до формування  екологічної культури студентської молоді. Як показують наші дослідження, запропоновані методи та технології екологічної освіти є досить ефективними та перспективними у формуванні екологічної культури як окремої особи, так і суспільства в цілому".


Портал дякує Форуму "Кліматична освіта - 2016" за надану можливість ознайомитися з досвідом та досягненнями у сфері кліматичної та екологічної освіти. Фото для публікації було надано організаторами форуму.

ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТУ

Skachgroup - розробка і супровід інтернет-проектів