Як працюватиме моніторинг викидів парникових газів у промисловості

Повернутися в розділ Зелена свідомість
Поділитися з друзями -

Для підприємств, що здійснюють викиди парникових газів, з 1 січня 2020 року діє закон «Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Мета нового закону про викиди

Закон спрямований на запровадження в Україні прозорого і коректного обліку викидів. Це є частиною зобов’язань України відповідно до міжнародного законодавства. Впровадження системи МЗВ (моніторингу, звітності та верифікації) дозволить Україні забезпечити торгівлю квотами на парникові викиди. У перспективі, чіткий облік дозволить оптимізувати оподаткування шкідливих викидів. 

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований коментує, що діючий закон власне і створює засади для існування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів.

За словами чиновника така система дозволить:

-    Отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок;

-    Забезпечити контроль за викидами, мати змогу їх обмежувати;

-    Впровадити обов'язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.

Хто має визначати обсяги та звітувати

Відповідно до Закону України № 337-IX «Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», що вступив в дію з 1 січня 2021 року, підприємства, які підпадають під моніторинг викидів парникових газів, зобов'язані визначати обсяги викидів своїх установок і звітувати про них. Перелік виробництв визначений постановою КМУ від 23 вересня 2020 року №880. 

ПЕРЕЛІК
видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають
 моніторингу, звітності та верифікації

Назва виду діяльності

Парниковий газ

Спалювання палива в установках, загальна номінальна теплова потужність яких перевищує 20 МВт (за винятком установок для спалювання небезпечних або побутових відходів, установок, які використовуються для досліджень, розробки та тестування нових продуктів і процесів, а також установок, що споживають виключно біомасу або біопаливо); устаткування з номінальною тепловою потужністю до 3 МВт не враховується для визначення загальної номінальної теплової потужності установки

СО2

Переробка нафти

СО2

Виробництво коксу

СО2

Випалювання або спікання, в тому числі агломерація металевої руди (зокрема сульфідної руди)

СО2

Виробництво чавуну або сталі (первинна або вторинна плавка), в тому числі безперервний розлив, виробнича потужність якого перевищує 2,5 тонни на годину

СО2

Виробництво або обробка залізовмісних сплавів (у тому числі феросплавів), якщо загальна номінальна теплова потужність агрегатів із спалювання перевищує 20 МВт; устаткування для обробки залізовмісних сплавів включає, зокрема, прокатні стани, нагрівальні печі, ковальське обладнання, ливарні, устаткування для покриття (плакування) та очищення (протравлення) поверхонь

СО2

Виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на добу, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на добу

СО2

Виробництво вапна або кальцинація доломіту або магнезиту в печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на добу

СО2

Виробництво азотної кислоти

СО2 та N2O

Виробництво аміаку

СО2

Якщо на установці наявні декілька виробничих процесів, що належать до одного виду діяльності, їх потужності підсумовуються оператором установки.

Алгоритми дій для підприємств

Всі компанії мають ознайомитися з переліком видів діяльності, які підпадають під моніторинг викидів парникових газів, та у разі якщо потрапили під дію системи моніторингу, повинні:

1) Визначити перелік установок, які здійснюють викиди парникових газів, та зареєструвати їх у єдиному реєстрі;

2) Розробити план моніторингу та затвердити його в уповноваженому органі;

3) Протягом звітного періоду збирати і обробляти дані про викиди парникових газів;

4) Після закінчення звітного періоду на основі даних моніторингу розробити Звіт оператора про викиди парникових газів;

5) Провести Верифікацію (незалежну перевірку) Звіту оператора акредитованим юридичною особою. За результатами верифікації надається верифікаційний звіт;

6) До 31 березня року, наступного за звітним, подати до уповноваженого органу Звіт оператора, визнаний за результатами верифікації задовільним, разом з верифікаційним звітом і заявою.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України надає Проекти документів, які розроблені для допомоги операторам та надають детальну технічну інформацію щодо основних вимог системи МЗВ.

Крім того, підприємвства можуть звертатись до спеціалістів юридичних компаній, які спеціалізуються на екоправових аспектах. Так у компанії «Еко-Адвокація» повідомляють: «З 1 лютого 2021 року ми надаємо комплексну підтримку для підприємств-операторів установок, на які поширюються умови закону про моніторинг викидів».

ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТУ

Skachgroup - розробка і супровід інтернет-проектів