Обіг органічних продуктів – до чого готуватись рітейлу

Повернутися в розділ Зелена свідомість
Поділитися з друзями -
Органічні харчові продукти вже закріпились на поличках українських супермаркетів, хоча їх кількості та асортименту ще не вистачає, щоб задовольнити всю Україну. Невеликими темпами зростає й попит на органічні продукти, здебільшого їх споживачі - це мешканці столиці та великих обласних центрів. Саме туди й спрямовує свої продукти переважна більшість органічних виробників.
З 2 лютого 2021 року відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» мали б змінитись правила для рітейлу, що пов’язано з повною імплементацією норм цього нового закону. Однак, хоча закон і було введено в дію ще 2 серпня 2019 року, протягом тривалого часу відбувалася робота над підзаконними актами, і норми закону поки не впроваджені повністю. Зокрема, в Україні ще не функціонують Державні реєстри органів сертифікації та операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Тому розглянемо ключові засади функціонування ринку органічних харчових продуктів в Україні та розкажемо, що робити рітейлу вже зараз і до чого готуватись, коли закон запрацює повністю.
Що таке органічні харчові продукти
У Законі України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» виначено термінологію. Органічний харчовий продукт с це харчовий продукт, отриманий в результаті органічного виробництва.
Органічне виробництво – комплексна система організації агровиробництва та виробництва харчових продуктів, яка поєднує кращі практики з погляду довкілля та протидії змінам клімату, високий рівень біорізноманіття, збереження природних ресурсів і застосування високих стандартів виробництва й добробуту тварин з урахуванням попиту з боку дедалі більшого числа споживачів на продукти, вироблені з застосуванням натуральних речовин і процесів.
Обов’язковим підтвердженням органічного статусу харчових продуктів є сертифікат, що отримується за результатом сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції. Така сертифікація здійснюється на добровільних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.
Сертифікація органічного виробництва та обігу органічних харчових продуктів вимагає від виробника дотримання «органічного надстандарту» та доповнює існуючі державні вимоги щодо виробництва, обігу та маркування харчових продуктів, а також вимоги до їх якості та безпечності.
Отже, продукт, який не має відповідного сертифіката, не може називатись органічним, а також екологічним, біологічним чи біодинамічним.
Що таке органічна сертифікація?
Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» - це перевірка та встановлення відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
Сертифікація проводиться щорічно, а строк дії сертифіката становить 15 місяців з дати його видачі. Сертифікація здійснюється органом сертифікації, який має бути включений до Державного реєстру органів сертифікації. Сертифікація проводиться на платній основі, а вартість послуг встановлюється органом сертифікації.
До сертифікованої діяльності з виробництва відносяться: первинне виробництво (включаючи збирання), підготовка, обробка, змішування та пов’язані з цим процедури, наповнення, пакування, переробка та відновлення. До сертифікованої діяльності з обігу відноситься переміщення органічної продукції, в т.ч. імпортно-експортні операції та зберігання.
Не підлягає сертифікації переміщення, зберігання та реалізація органічної продукції закладами громадського харчування та суб’єктами господарювання, які займаються роздрібною торгівлею (рітейл), якщо вони здійснюють пакування харчових продуктів в приміщенні точки збуту на прохання споживача або розфасовують (нарізають) для прямого продажу.
Що має перевирити рітейлер
Як перший крок, рітейл для торгівлі органічними харчовими продуктами має отримати від постачальника сертифікат, що підтверджує відповідність виробництва такої продукції законодавству у сфері органічного виробництва. Перевірити постачальника можна буде в Державному реєстрі операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, як тільки такий реєстр запрацює. Але вже зараз такий сертифікат має бути в наявності, якщо органічна продукція імпортована.
Другий крок, це наявність сертифіката на обіг – це вкрай важливо для дотримання принципу простежуваності. Рітейл має отримати від постачальника сертифікат на обіг органічної продукції або отримати його самостійно (пройти сертифікацію), якщо здійснює операції з імпорту органічної продукції, щойно запрацює Державний реєстр органів сертифікації. Такий сертифікат не вимагається як окремий документ, якщо постачальником є безпосередній виробник продукції, який має сертифікат, що підтверджує відповідність виробництва такої продукції законодавству у сфері органічного виробництва.
Маркування органічних харчових продуктів
Для органічних харчових продуктів, виробництво яких буде здійснюватись відповідно до законодавства України, затверджено Державний логотип для органічної продукції.
Органічна продукція, що вводиться в обіг та реалізується, повинна маркуватися як органічний продукт із нанесенням державного логотипа для органічної продукції за таких умов:
  • продукт вироблений відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
  • продукт містить не менше ніж 95% органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою без урахування частки води та кухонної солі);
  • продукт містить не більше 5% (за вагою) неорганічних інгредієнтів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;
  • органічний статус продукції підтверджується сертифікатом.
Що має бути вказано на етикетці
Обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для органічної продукції та містить:
  • акронім, що ідентифікує державу походження;
  • напис «organic»;
  • реєстраційний код органу сертифікації, що здійснив сертифікацію органічного виробництва відповідно до Державного реєстру органів сертифікації.
Реалізація на митній території України продукції, що виготовлена за іншими стандартами, ніж українські, дозволяється у випадку, якщо вона супроводжується відповідним сертифікатом; при цьому написи на оригінальному маркуванні «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо українською мовою позначаються написом «органічний продукт» без використання державного логотипу для органічної продукції. Але дозволяється і ми рекомендуємо під час перекладу маркування використовувати логотипи, що були розміщені на оригінальній упаковці разом з елементами, що розміщені під такими логотипами.
Важливо: використання написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами в маркуванні продукції, в тому числі у назвах продуктів та торгівельних марках, якщо така продукція була отримана не в результаті органічного виробництва, є обманом покупця або замовника. Така продукція підлягає вилученню в порядку, визначеному законом.
Вимоги до імпортованої органічної продукції
Відповідно до закону в Україні визнається сертифікат, що засвідчує виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншим, ніж законодавство України, з метою імпорту або експорту такої продукції у разі, якщо він виданий органом іноземної сертифікації, внесеним до Переліку органів іноземної сертифікації.
При імпорті органічної харчової продукції необхідно пересвідчитись в наявності сертифіката, що підтверджує відповідність виробництва такої продукції законодавству у сфері органічного виробництва, але звертаємо увагу також на інші вимоги до імпорту.
Правила ввезення (імпорту) органічної продукції на митну територію України встановлені законом та передбачають також необхідність відповідного позначення у митній декларації поряд з кодом УКТ ЗЕД, що даний товар є органічним продуктом. Окрім того, орган сертифікації, що видав сертифікат про відповідність органічного виробництва, повинен бути внесений до Переліку органів іноземної сертифікації. Такий Перелік ведеться Держпродспоживслужбою та є у відкритому доступі на офіційному сайті.
Торгівельні мережі  маютьперевірити, чи внесено орган іноземної сертифікації, яким видано сертифікат, що підтверджує відповідність виробництва продукції законодавству у сфері органічного виробництва, до Переліку. І, в разі відсутності органу іноземної сертифікації в Переліку, звернутись до імпортера щодо внесення такого органу до Переліку або ж здійснити цю процедуру самостійно, якщо рітейл здійснює імпорт самостійно.
Законодавством передбачено відповідальність рітейлу у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та контроль за обігом органічної харчової продукції.
Публікацію підготували: Kateryna Shor, Олена Київець та Юлія Мовчан,
експертки проекту ЄС Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики
(SAFPI)

ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТУ

Skachgroup - розробка і супровід інтернет-проектів