ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ ЗА 2013 РІК

Поділитися з друзями -

Загальне постачання первинної енергії.

В енергетичному балансі України за 2013 рік обсяг загального постачання первинної енергії становив 115,9 млн. т нафтового еквівалента (млн. тне), що на 5,4% менше, ніж у 2012 році.
Постачання первинної енергії у 2013 році характеризується структурними змінами: зменшенням частки природного газу до 34,1%, атомної енергії до 18,9%, нафти до 8,5%, при одночасному зростанні частки основного за обсягом джерела енергії – вугілля – до 35,8%. Частка відновлюваних джерел енергії (гідроенергія, геотермальна, сонячна, вітрова та біопаливо) збільшилася до 2,7%.Виробництво.

У 2013 році виробництво первинної енергії становило 85,9 млн. тне, незначний ріст виробництва відбувся за рахунок вугілля, природного газу та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Власне виробництво забезпечило 74,1% обсягів загального постачання первинної енергії. Частка вугілля склала 47,3% та продовжує бути найвагомішою у власному виробництві енергетичних матеріалів.

Збільшилась вага відновлювальних джерел енергії в структурі загального постачання. Зокрема, порівняно з попереднім роком зросла на 2,2 в.п. частка електроенергії, отриманої з усіх ВДЕ, і склала 8,1%.
Гідроенергія, як і раніше, займає абсолютну частку серед ВДЕ, але за рік частка сонячної та вітрової енергії збільшилася на 0,8 та 1,6 в.п. відповідно.

Зовнішня торгівля.

За рахунок чистого імпорту (різниця між імпортом та експортом) паливно-енергетичних ресурсів енергопостачання первинної енергії країни забезпечувалося на 27,2%, що на 4,2 в.п. менше, ніж у 2012 році. У структурі імпорту палива питома вага природного газу є найбільшою ізалишається на рівні попереднього року – майже 57%. Обсяги імпортованого вугілля зменшилися на 9%. Також на 14% зменшились обсяги експорту електроенергії.

 Кінцеве споживання палива.

Сектор кінцевого споживання відображає первинну та вторинну енергії, які використовували споживачі. На кінцеве споживання палива й енергії у 2013 році було використано 69,6 млн. тне, що на 4,9% менше, ніж у 2012 році. Скорочення обсягів кінцевого споживання енергії в першу чергу пов'язано зі зменшенням обсягів виробництва у промисловості, будівництві та транспорті.

Серед основних джерел енергії частка природного газу в структурі кінцевого споживання скоротилася на 0,6 в.п. порівняно з попереднім роком, але продовжує залишатися найбільшою – 35,8%. Другим за обсягами джерелом енергії стала електроенергія, її частка склала 17%.

 Відбулися зміни в структурі кінцевого споживання за видами економічної діяльності. Найбільшими кінцевими споживачами енергії в Україні у 2013 році були, як і раніше, промисловість і побутовий сектор, але частка енергоспоживання побутового сектору вперше перевищила частку енергоспоживання промисловості. Намітилася стійка тенденція росту частки енергоспоживання в секторі торгівлі та послуг.

Неенергетичне споживання у 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 19,4% та склало 4,9 млн. тне палива та енергії, як сировину для промисловості було використано 4,8 млн. тне.

 

Втрати електроенергії у мережах.

Рівень втрат електроенергії у мережахУкраїни становив 10,7%, що на 0,1 в.п. менше порівняно з 2012 роком.

 

Енергоємність ВВП у 2013 році по відношенню до 2012 року знизиласяна 7,9% і склала 0,246 кгне/тис. грн. у цінах 2000 року.

З веб-сайту Держстату: www.ukrstat.gov.ua © Державна служба статистики України, 2014

ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТУ

Skachgroup - розробка і супровід інтернет-проектів